Vykdydami savo veiklą visame pasaulyje, vadovaujamės tuo pačiu principu - rodyti pavyzdį santykiuose su visomis suinteresuotomis šalimis.

 

Nesvarbu, ar tai būtų verslo etika, ar žmogaus teisės, reikalaujame, kad visi mūsų komandos nariai laikytųsi visų galiojančių taisyklių, kurias dar labiau sustiprina įsipareigojimai išdėstyti mūsų grupės etikos ir elgesio chartijoje, antikorupcinio elgesio kodekse ir manifeste.

 

Mūsų įmonių sėkmė, plėtra ir individuali bei kolektyvinė ilgalaikė ateitis priklauso nuo to, ar griežtai laikomasi bendros gerosios praktikos ir įsipareigojimų, kurie privalomi visiems be išimties.