„Menard“ teikia ypatingą dėmesį aplinkosaugos problemoms. Mes tobuliname savo technologijas, kad jas galėtume panaudoti žemės rekultivavimui bei degradavusių žemių atkūrimui, taip pat pagerinti aplinkos savybes bei didinti ateities kartų saugumą.

Pagrindiniai taršos šaltiniai:

• Sunkieji metalai,
• Žalioji nafta ir jos perdirbti produktai (kuras, alyvos, tepalai, tirpikliai),
• Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai,
• Chloruoti angliavandeniliai,
• Fenoliai - benzeno dariniai,
• Pesticidai.

Grunto ir požeminio vandens valymo metodai, priklausomai nuo valymo vietos, yra suskirstyti į:

metoda oczyszczania remediacji In-Situ
In-situ

Tai metodas taikomas tiesiogiai užterštose teritorijose, neiškasant grunto ir neišsiurbiant požeminio vandens

On-site

Metodas taip pat taikomas tiesiogiai užterštose teritorijose tačiau reikia iškasti gruntą ar išsiurbti požeminį vandenį. Išvalius šias medžiagas, jas grąžinama atgal į jų buvusią vietą.

Ex-situ

Šiuo atveju iškastos ar kitaip išgaunamos medžiagos prieš rekultivavimą yra išgabenamos iš užterštos teritorijos ribų.

Apleistų teritorijų atkūrimas

Buvusių pramonės vietų atgaivinimas yra didelis iššūkis...

Požeminio vandens valymas

Buvusiose pramoninėse aikštelėse dažnai susiduriama su teršalų migracijos požeminiame vandenyje problema...

Giliosios taršos pašalinimas

Vykdomi atkūrimo (valymo) darbai yra saugūs dėl tinkmų saugos veiksmų garantavimo...

Pramoninių talpyklų valymas

Pramoniniai vandens rezervuarai užimima didelę sritį ir laikui bėgant juose gali prasidėti degradacijos procesas...