Pagrindinė Menard vakuumo technologijos idėja yra įrengti nepralaidžią membraną ant paviršiaus virš silpno, nekonsoliduoto grunto. Siurblių sukuriamas slėgis po membranomis apytiksliai yra 100kN/m². Dėl susidariusio vakuuminio slėgio yra paspartinama grunto konsolidacija. Menard vakuumo technologija yra naudojama nekonsoliduotuose gruntuose, kai atsiranda techniniai ar ekonominiai sunkumai statant papildomos apkrovos pylimus.
mv