Žvyro kolonos (skaldos poliai) suformuojamos įgilinant giluminius vibratorius ir per juos išpilant bei sutankinant žvyrą parengtoje grunto ertmėje. Jos ne tik pagerina pagrindus, bet veikia kaip drenažas spartinantis konsolidaciją pylimuose. Žvyro kolonos (skaldos poliai) naudojamos sankabiuose gruntuose, po žemais kelių pylimais, gamyklų ar sandėlių grindimis.

sc