Menard savo klientams siūlo visapusiškas paslaugas užterštų teritorijų, vandens ir oro valymui.

Užtertų gruntų ir požeminio vandens aplinką sudėtinga įvertinti dėl to, kad reikia turėti žinių apie 3 fazių pagrindinius aspektus t.y. grunto kietųjų dalelų strukūtą (grunto skeletą), vandenį ir orą, taip pat kai kuriuos cheminius junginius, kurie priklausomai nuo jų fizikinių-cheminių savybių, gali paveikti aplink esačią aplinką. Dėl to projektuotojai ir grunto atkūrimo (valymo) rangovai dirbdami užterštose teritorijose turi sumaniai naudotis kelių disciplinų žiniomis: hidrogeologijos, geologijos, chemijos ir geotechnikos.

Daugiau nei 20 metų tarptautinė patirtis, susijusi su grunto, požeminio vandens ir oro valymo sprendimais, leido „Menard“ įmonei kurti mūsų pačių projektavimo metodus, taip pat grunto ir vandens valymo įrenginius, kurie naudojami daugelyje statybos aikštelių.